SỢI WOVEN ROVING SỢI WOVEN ROVING SỢI WOVEN ROVING

SỢI WOVEN ROVING 

Tên thường gọi: sợi rovin

Miêu tả:
Vài thuỷ tinh có vân sóng và vân chéo. Tương thích với hầu hết các hệ nhựa

Qui cách: 30kg/cuộn; 40kg/cuộn

Sản phẩm Oxy cung cấp: rv 360, rv 600, rv 800

Nhà sản xuất: KCC, Jushi, Taishan,...

Công dụng: được sử dụng để tăng độ uốn và tác động mạnh - phù hợp phương pháp hang lay-up