POLYESTER RESIN 6021 ALC - MARBLE POLYESTER RESIN 6021 ALC - MARBLE POLYESTER RESIN 6021 ALC - MARBLE POLYESTER RESIN 6021 ALC - MARBLE

POLYESTER RESIN 6021 ALC - MARBLE

Tên thường gọi: 

Miêu tả: Loại nhựa này không wax, không thixotropy, có chứa 0,5% Co 6%

Qui cách: 220kg/phuy
 
Nhà SX : Enchuan - Taiwan

Công dụng: Ứng dụng làm sản phẩm đá cẩm thạch