TRIGONOX V388

Tên thường gọi: Trigonox V 388, Butanox V388, Butanox nắp đỏ

Miêu tả:   chất lỏng không màu

Quy cách: 5kg/can

Nhà sản xuất:  Akzo nobel

Sản phẩm cùng chủng loại:

MEKPO – 808 : Trung Quốc
Butanox M60 : Kawakuchi- Indonesia
Trigonox V388: Akzo Nobel 
Butanox M50: Akzo Nobel 
Butanox M50A: Akzo Nobel 
Butanox M60: Akzo Nobel