Polyethylen Glycol - PEG Polyethylen Glycol - PEG Polyethylen Glycol - PEG

Carbowax Polyethylene Glycol - PEG

Tính chất: Chất lỏng trong, nhớt hoặc ở dạng rắn màu trắng, tan trong nước và nhiều dung môi hữu cơ khác. Tan nhiều trong hydrocacbon thơm và ít hơn trong hydrocacbon béo.

Xuất xứ: Petronas - Malaysia (PEG 400)
 
Quy cách: 230 kg/phuy (PEG 400)
 
Ứng dụng:
  • Dược phẩm (thuốc mỡ, tá dược ...)
  • Chất bôi trơn tan trong nước dùng cho khuôn đúc cao su, sợi dệt, đúc kim loại.
  • Dùng trong thực phẩm và bao bì thực phẩm, mỹ phẩm.
  • Dùng làm pha tĩnh trong sắc ký khí.
  • Ngoài ra còn sử dụng tron sơn nước, lớp phủ lên giấy, nước xi bóng và sản xuất đồ gốm.

 

Sản phẩm liên quan