TRIGONOX SUPER 828 TRIGONOX SUPER 828 TRIGONOX SUPER 828 TRIGONOX SUPER 828

TRIGONOX SUPER 828

Tên thường gọi: Trigonox 828, Butanox 828

Miêu tả: chất lỏng không màu, không mùi

Quy cách: 5kg/can; 4 can/thùng

Sản phẩm cùng chủng loại:
MEKPO – 808 : Trung Quốc
Butanox M60 : Kawakuchi- Indonesia
Trigonox V388: Akzo Nobel 
Butanox M50: Akzo Nobel 
Butanox M50A: Akzo Nobel 
Butanox M60: Akzo Nobel