CHẤT TÁCH KHUÔN WAX 7 CHẤT TÁCH KHUÔN WAX 7 CHẤT TÁCH KHUÔN WAX 7

CHẤT TÁCH KHUÔN WAX 7

Miêu tả: Sản phẩm wax tháo khuôn chất lượng cao

Qui cách: 12 hộp/thùng

Nhà sản xuất: Mỹ

Công dụng: Tạo ra lớp ngăn cách chống dính giữa vật liệu và khuôn đúc để có thể tháo khuôn được nhiều lần.