CHẤT XÚC TIẾN COBALT CHẤT XÚC TIẾN COBALT

CHẤT XÚC TIẾN COBALT 

Mã sản phẩm: AL - 60, AL - 80 (chuyên dùng cho dòng nút áo)

Tên thường gọi: thuốc tím, xúc tiến, cobalt,...

Miêu tả: Chất xúc tiến là chất đóng vai trò xúc tác cho phản ứng tạo gốc tự do của chất xúc tác.

Quy cách: 15kg/drum

Nhà sản xuất: Đài Loan

Đặc tính:

Công dụng: Dùng chất xúc tiến sẽ giảm được nhiệt độ và thời gian đóng rắn một cách đáng kể và có thể đóng rắn nguội