BUTANOX M50 BUTANOX M50

BUTANOX M50

Tên thường gọi: Butanox m50, nước giết, nước đông, thuốc đông, butanox

Miêu tả: là chất lỏng không màu

Quy cách: 5kg/can, 4 can/thùng

Nhà sản xuất: Akzo Nobel

Chủng loại tương tự:

MEKPO – 808 : Trung Quốc
Butanox M60 : Kawakuchi- Indonesia
Trigonox V388: Akzo Nobel
Butanox M50: Akzo Nobel
Butanox M50A: Akzo Nobel
Butanox M60: Akzo Nobel