COLOR PIGMENT MATAPEL COLOR PIGMENT MATAPEL COLOR PIGMENT MATAPEL COLOR PIGMENT MATAPEL COLOR PIGMENT MATAPEL

     COLOR PIGMENT MATAPEL

MATAPEL là một cái tên chưa được nhắc nhiều tại VN nhưng là nhà SX có sản phẩm bán 80 nước trên thế giới. 

Qui cách: 1-5kg/hộp, 20kg/thùng, 25kg/thùng, 30kg/thùng, 35kg/thùng 

Nhà sản xuất: MATAPEL - INDONESIA

Ứng dụng: làm màu trong nhiều ngành công nghiệp: sơn, poly, silicon,..

Các màu có sẵn của công ty Oxy:

Màu xanh dương
Màu xanh lá
Màu vàng
Màu cam
Màu đen
Màu trắng
Màu đỏ