Nickel(II) chloride (hoặc Nickel Chlorua) có công thức là NiCl2. Ở dạng ngậm nước nó là tinh thể màu xanh lá cây (NiCl2.6H2O).
 
Đóng gói: 25kg/bao.
 
Xuất xứ: Zenith (Taiwan); Inco...
 
Ứng dụng:
  • Nickel chloride được ứng dụng trong xi mạ để mạ Nickel vào các kim loại khác.
  • NiCl2 và các hydrate của nó còn được sử dụng trong tổng hợp hữu cơ.

Sản phẩm liên quan