MAT CHOPPED STRAND MAT - SỢI THỦY TINH CSM- SỢI MAT MAT CHOPPED STRAND MAT - SỢI THỦY TINH CSM- SỢI MAT MAT CHOPPED STRAND MAT - SỢI THỦY TINH CSM- SỢI MAT MAT CHOPPED STRAND MAT - SỢI THỦY TINH CSM- SỢI MAT

MAT CHOPPED STRAND MAT - SỢI MAT

Quy Cách: 25kg/cuộn ; 30kg/cuộn ; 37kg/ cuộn

Nhà Sản Xuất : Jushi, KCC, TQ,..

Chủng loại tương tự: Mat 200, Mat 225, Mat 250, Mat 300, Mat 450
Chúng khác nhau về trọng lượng và độ rộng để phù hợp với một loạt các ứng dụng khác nhau

Công dụng: Sử dụng như cố gia cường cơ bản và kết dính áo gel để giảm thiểu thất thoát nhựa và bong bóng chân không.