PHƯƠNG PHÁP ĐÚC CHUYỂN NHỰA RTM PHƯƠNG PHÁP ĐÚC CHUYỂN NHỰA RTM PHƯƠNG PHÁP ĐÚC CHUYỂN NHỰA RTM

PHƯƠNG PHÁP ĐÚC CHUYỂN NHỰA RTM

Giới thiệu: Phương  pháp  đúc  chuyển  nhựa  sử  dụng  khuôn  kín, vật  liệu  gia  cường  được  đặt  trước  trong khuôn. Với loạt sản phẩm có  số lượng không lớn vật liệu gia cường được cắt thủ công và đặt trên nửa khuôn phía dưới. Nửa khuôn phía trên được đóng lại, nhựa polymer được  điền  đầy  vào  khuôn  dưới  áp  suất  cao. Sau  khi  nhựa  polymer  được  điền  đầy  vào  khuôn, hỗn hợp nhựa polymer và vật liệu gia cường được để đông kết trong thời gian xác định. Sau đó sản phẩm được tháo khuôn để tiến hành sản xuất chi tiết tiếp theo.