BYK - 985 TĂNG ĐỘN

Miêu tả: phụ gia thấm ướt và phân tán giảm độ nhớt cho nhựa đóng rắn ở nhiệt độ thường.

Quy Cách: 20kg/Thùng

Xuất Xứ: Chemie

Công dụng: giảm độ nhớt trong nhựa nhanh giúp đưa chất độn vào trong sản phẩm composite nhiều hơn