POLYESTER RESIN 2211L SHCP POLYESTER RESIN 2211L SHCP POLYESTER RESIN 2211L SHCP

 

POLYESTER RESIN 2211L SHCP

Tên thường gọi: poly hồng, Nhựa singapore, keo sin, keo singapore, phuy xám, keo 2211…

Miêu tả: 
Nhựa polyester không no có thixotripic, đóng rắn nhanh.  Sản phẩm có sáp wax và hàm lượng chất xúc tiến. 

Quy cách: 225kg/phuy

Nhà sản xuất: SHCP – Singapore

Công dụng: ứng dụng đa dạng như cano, xe buýt, đồ gia dụng,...