BYK 555- PHÁ BỌT BYK 555- PHÁ BỌT BYK 555- PHÁ BỌT

BYK 555- PHÁ BỌT

Miêu tả: Hóa Chất phụ trợ trong sản xuất composite để ngăn chặn hiện tượng đọng khí gây ra trong quá trình sản xuất hoặc trong các giai đoạn thao tác.

Qui cách: 25kg/thùng

Nhà sản xuất:Chemie

Ứng dụng: Phá bọt trong quá trình sản xuất vật liệu composite