CHEMLEASE 71-90 CHEMLEASE 71-90 CHEMLEASE 71-90

CHEMLEASE 71-90

Tên thường gọi: chất tách khuôn

Miêu tả: Chất tháo khuôn bền nhiệt, khô nhanh và có khả năng chống dính nhiều lần

Qui cách: 3,785 lít/ gallon

Xuất xứ: Chemtrend

Ứng dụng:  Chất chống dính khuôn