ACRYLIC ONE RETARDER - THIX A ACRYLIC ONE RETARDER - THIX A ACRYLIC ONE RETARDER - THIX A

ACRYLIC ONE RETARDER - THIX A

Tên thường gọi:

Miêu tả: 

Quy cách: 1kg/chai

Nhà sản xuất: Hà Lan

Ứng dụng:
Acrylic One Retarder có thể được sử dụng để kéo dài thời gian xử lý. Acrylic retarder luôn luôn phải được thêm vào Acrylic resin. Tỷ lệ của retarder được thêm tối đa 5% trên 100% của resin.
Acrylic One Thix A là một chất phụ gia dùng để làm dày sản phẩm và cung cấp cho nó một kết cấu gel. Độ dày tối đa đạt được bằng cách thêm vào 6% tổng trọng lượng. Chất xúc biến này được áp dụng để tạo lớp gel lên trên bề mặt sản phẩm