Micro-aid (Yucca) Micro-aid (Yucca) Micro-aid (Yucca) Micro-aid (Yucca)

MICRO-AID có chứa chiết xuất của cây Yucca Schidigera: Steroidal Sapogenin, có công dụng hấp thụ khí độc trong ao nuôi.

Chúng tôi có 2 dạng:

  • Yucca nước, hàm lượng 50%
  • Yucca bột, hàm lượng 30%.

Ứng dụng:

  • Cải thiện đất ao nuôi trong quá trình chuẩn bị ao.
  • Cải thiên chất lượng nước nhiễm Ammonia.
  • Kích thích tăng trưởng và phát triển các vi sinh vật có lợi cho ao hồ.
  • Bổ sung khoáng chất cần thiết cho các loại thủy sinh vật.