Mô tả: MAP ở dạng tinh thể màu trắng, có mùi ammoniac nhẹ.
 
Quy cách: 25kg/bao.
 
Xuất xứ: VN, China
 
Ứng dụng:
  • MAP được ứng dụng chính trong sản xuất nông nghiệp, là thành phần trong phân bón ...
  • Dùng làm vật liệu chống cháy (vật liệu xây dựng, giấy và bột giấy)

Sản phẩm liên quan