POLYESTER RESIN 6120 TA POLYESTER RESIN 6120 TA POLYESTER RESIN 6120 TA

POLYESTER RESIN 6120 TA

Tên thường gọi: poly hồng đài loan, poly 6120,...

Miêu tả: nhựa không wax, không thiotropy, không chất xúc tiến vì thế chúng chậm đông

Qui cách: 220kg/phuy

 Nhà sản xuất: Enchuan - Taiwan

Ứng dụng: sản xuất bồn nước, màng phủ, tàu bè, keo dán....